A - Z

Zde jsou uvedena vysvětlení jednotlivých pojmů uvedených v textech.

Jedná se o pojmy běžně nepoužívané, jejichž význam může být nejasný nebo pojmy běžně používané, ale vysvětlení směřuje k tomu, aby tyto pojmy byly chápány v tom smyslu v jakém jsou používány, aby nedocházelo k nedorozumění.