D

 

dálkové vnímání – viz remote viewing

 

deprivace - nedostatečné uspokojení psychické potřeby jednotlivce

 

duch - zdánlivě oddělená část Univerzálního vědomí (Světové mysli), která si je vědoma sebe sama a která se snaží poznat ve své celistvosti (podstatou shodná s Bytostí)

 

duše – „část“ Ducha (Bytosti) která na sebe bere určitou formu Bytosti – inkarnuje se do bytostí