F

 

fraktál - takový útvar, při jehož zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem

 

fylogeneze - historický vývoj kmenů, tříd, řádů, čeledí, rodů a druhů živočišné nebo rostlinné říše od jednodušších k složitějším