N

 

nadjá -esenciální „část“ Bytosti (Ducha), která je neustále ve "spojení" s jednotlivými „částmi“ (formami) Bytosti a je jakýmsi řídícím centrem Bytosti a zároveň je tou částí Bytosti, která je „nejblíže“ k Bohu

 

NDE – near death experience – zážitky blízké smrti

 

nocebo efekt - očekávání zhoršení zdravotního stavu, navození nežádoucího psychosomatického stavu, opak placebo efektu; negativní programování týkající se zdravotního stavu

 

NWO - New world order – Nový světový pořádek