R

 

regresní terapie - vyhledává staré zasuté vzpomínky s cílem objevit příčiny stávajících duševních poruch, tj. neuróz a psychóz, někdy i tělesných potíží. Pacient si má uvědomit spojitost mezi aktuálními poruchami a minulými traumatickými událostmi a tím poruchy zneutralizovat. Na rozdíl od běžné psychoanalýzy předpokládá reinkarnační terapie, že člověk prožívá více tělesných existencí (vtělení, inkarnací). Ty se podle ní promítají do stávající inkarnace.

 

reinkarnace - převtělení, opětovné vtělení, nové vtělení duše

 

REM  - rapid eyes movement - fáze spánku, kdy probíhají sny

 

remote viewing - dálkové vnímání - schopnost oddělit mysl od těla a nahlížet do jiných míst než kde je přítomno tělo

 

reptiloidní bytosti - bytosti vyvinuté z plazů