T

 

teorie superstrun  - předpokládá, že základními stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby, odpovídajícími různým druhům částic. Veškeré interakce se redukují na spojování a rozpojování strun

 

transcendentální - již rozumu dané, nezískané zkušeností; přesahující, překračující

 

transcendentní - nadskutečné, přesahující smyslové i rozumové možnosti

 

tuner – přijímač, ladič, vylaďovač