Meditace na harmonizaci časoprostoru Česka a Slovenska

Meditace se uskuteční v sobotu 25.5.2019 se začátkem přesně ve 22.00 hodin letního času.

U této meditace je velmi důležitá přesná synchronizace kvůli přesnému načasování jednotlivých částí meditace, aby došlo k požadovanému efektu. Proto je velmi důležité zahájení meditace všemi účastníky přesně ve 22.00 hodin. Synchronizace přesného zahájení je možno dosáhnout tím, že všichni účastníci spustí meditaci v tom okamžiku, kdy jim na mobilu naskočí čas 22.00 hodin, za předpokladu, že mají na mobilu nastaveno synchronizaci času. Pokud ne, je vhodné se řídit jinými mediálními prostředky ukazující přesný čas.

 

Průběh meditace:

1.     Uvedení do stavu rozšířeného vědomí postupy stejnými pro všechny meditace M.Z.

2.     Tvorba ochranného vajíčka

3.     Čištění a zprůtočňování srdeční čakry

4.  Vytvoření vortexu - víru srdeční energie na území Česka a Slovenska se středem víru v geografickém středu Československa přibližně někde mezi Ostravou a Olomoucí. Každý účastník by měl být orientačně čelem k tomuto bodu a posílat energii ze srdeční čakry směrem doleva po tomto hypotetickém kruhu - víru.

5.   Stálý příjem energie do sedmé čakry, z ní do čakry srdeční a posílání energie ze srdeční čakry směrem doleva, přičemž stále zprava přitéká energie ze srdečních čaker dalších účastníků meditace. Tím dochází k neustálému zesilování tohoto víru energie srdeční čakry.

6.   Po té se na pokyn při výdechu kchá energie srdeční čakry přesměruje do jednoho bodu, což bude Sluneční zátoka u Ledče nad Sázavou, kde se energie srdeční čakry zkoncentruje za přispění účastníků setkání ve Sluneční zátoce do jednoho bodu, kterým bude zde postavená pyramida

7.    Při dalším výdechu kchá se tato energie nechá vybuchnout, takže pak zaplaví celé území Česka a Slovenska harmonizující energie.    

Meditaci si lze předem stáhnout zde: https://uloz.to/!mDAFVpbMlvwl/miroslav-zelenka-meditace-na-harmonizaci-casoprostoru-ceska-a-slovenska-mp3

Doporučuji si ji předem poslechnout, aby při jejím provádění nebyly pochyby o tom, co se má zrovna provádět, protože synchronizace akcí je velmi důležitá.   

  Další informace k meditaci:

Sluneční zátoka u Ledče nad Sázavou leží cca 6,5 km vzdušnou čarou od geografického středu ČR.

Meditace se bude konat dva dni před úplňkem a tato doba zesiluje účinnost akcí.

V centru meditace bude postavena pyramida a ohniště, které bude zesilovat účinnost.

Řeka Sázava v těchto místech tvoří levý meandr, což rovněž v součinnosti s pyramidou zesiluje účinnost.

 

Meditace na posílení egregoru Slovanství

   Posílení egregoru slovanství neznamená žádný nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména Praslovanů (lidských bytostí, které zde žily před 15 až 20 tisíci lety) jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Jedná se o získání určité kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi a v neposlední řadě ve vztahu sami k sobě, a to jak ve vztahu k sobě coby jednotlivci, tak i ve vztahu k sobě coby národu, tak abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.  

   Ve snaze zajistit co nejvyšší účinnost meditace co možná největším počtem účastníků a ve snaze o co největší bezpečnost proti rušivým vlivům, dohodli jsme se o specifickém způsobu provedení meditace. Na jedné straně je reálný předpoklad, že ne všichni lidé, kteří by se rádi zúčastnili meditace, budou mít možnost být připojeni k internetu. Na straně druhé nedá se vyloučit ani možnost, že nebude možno se v čase stanoveném pro meditaci připojit k Svobodnému vysílači, jak už se ostatně několikrát stalo. Meditace nebude prováděna živě, ale bude puštěna meditace, která již byla jednou provedena, a byl z ní udělán záznam. Záznam meditace je možno stáhnout na této adrese: 

https://uloz.to/!djppQqjhSRfo/miroslav-zelenka-posileni-egregoru-slovanstvi-a-pozitivni-budoucnosti-mp3


Meditace na přijem energií z kosmu, zvýšení frekvence vibrací a odvádění přisedlíků

   Ve snaze zajistit co nejvyšší účinnost meditace co možná největším počtem účastníků a ve snaze o co největší bezpečnost proti rušivým vlivům, dohodli jsme se o specifickém způsobu provedení meditace. Na jedné straně je reálný předpoklad, že ne všichni lidé, kteří by se rádi zúčastnili meditace, budou mít možnost být připojeni k internetu. Na straně druhé nedá se vyloučit ani možnost, že nebude možno se v čase stanoveném pro meditaci připojit k Svobodnému vysílači, jak už se ostatně několikrát stalo. Meditace nebude prováděna živě, ale bude puštěna meditace, která již byla jednou provedena, a byl z ní udělán záznam. Záznam meditace je možno stáhnout na této adrese: 

 

https://ulozto.cz/!cYX5871oxXqA/miroslav-zelenka-meditace-prijem-energii-z-kosmu-zvyseni-frekvence-vibraci-a-odvadeni-prisedliku-mp3