Semináře na Slovensku

 

datum

místo

organizátor

mobil

e-mail

06.29 Ne

Bratislava

Sylvester Sawicki

421 909 140 264

silvik@azet.sk

06.30 Ne Bratislava Sylvester Sawicki 421 909 140 264 silvik@azet.sk

 

Bližší informace k jednotlivým seminářům jsou na stránkách https://potkalise.webnode.cz/akce/

Jednotlivé konkrétní termíny a místa konání jsou uvedeny v horní tabulce.