Fraktální horoskop 26.5.2009

 

Fraktální horoskop si může vypracovat v podstatě každý, i když je to docela pracné, ale nevyžaduje to žádné speciální znalosti. Je taky možné, že někdo vytvoří algoritmus a program pro výpočet na počítači a pak by stačilo už jen zadat přesný čas narození. Nemělo by to být tak složité, ale komplikace způsobuje skutečnost, že jednotlivá znamení mají rozdílný počet dnů.

 

Základním principem fraktálního horoskopu je teorie, která je stále více přijímána i oficiální vědou, že časoprostor je uspořádán fraktálně. Tato teorie vychází z teorie fraktálů. Jako nejsrozumitelnější se mi zdají tyto dvě definice fraktálu.

Fraktál je takový útvar, při jehož zvětšení dostaneme opět stejný obraz, bez ohledu na měřítko.

1. To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar.

2.  Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem.

 

Termín fraktál použil poprvé matematik Mandelbrot v roce 1975 a v současné době dochází ve vědě k obecnému uznání principu, že prostor je uspořádán fraktálně.

 

Příklad 2D fraktálu                                                   

Příklad 3D fraktálu

 

 

 

 

Toto fraktální uspořádání však zatím není běžně v myšlenkových kon­strukcích používáno i pro časoprostor a tím i pro historii konkrét­ního člověka, národa, určité kultury, civilizace nebo lidstva, ale i pro vývoj Země, Sluneční soustavy, Galaxie a Vesmíru.

Nevidím žádný důvod proč neprovést syntézu a nedojít k závěru, že časoprostor je uspořádán fraktálně a má tudíž uspořádanou nenáhodnou strukturu. Toto fraktální uspořádání lze soudobými vědeckými metodami prokázat. Mimo jiné teorie fraktálního uspořádání časoprostoru umožňuje vědecké zdůvodnění astrologie.  

Z teorie fraktálního uspořádání časoprostoru vyplývá, že každý bod časoprostoru lze vyjádřit nejen kvantitativním popisem po­mocí časových a prostorových souřadnic, ale má i svoje kvalita­tivní vyjádření, které je odlišné od jiných bodů časoprostoru. Zá­roveň však vzhledem k fraktálnímu uspořádání všech bodů ča­soprostoru, jsou jednotlivé body časoprostoru, které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu. Protože se jedná o čtyřdimenzionální ča­soprostor, je nutno v této myšlenkové konstrukci uvažovat se čtyřdimenzionálními fraktály. Fraktální uspořádání časoprostoru vzhledem k tomu, že se jedná o čtyřdimenzionální fraktál, zde bohužel nelze na modelu ukázat.

 

Každý časový úsek, např. časový úsek odpovídající určitému znamení (což je nejčastěji 30 dní), je opět rozdělen na 12 úseků. Každý z těchto úseků odpovídá svým charakterem opět jednotlivým znamením zvěrokruhu a se stejnou časovou sousledností s ostatními časovými úseky. To znamená, že první úsek má charakteristiku Berana, druhý Býka, atd. až poslední Ryb.   

 

Princip fraktálního horoskopu je v pravidelném členění na stále menší úseky, případně i na stále větší úseky.

Základem je měsíční znamení dané měsícem narození.

Ve směru na vyšší úseky je roční znamení a další vyšší časové úseky (viz tabulka s příkladem fraktálního horoskopu uvedená níže).

 

Ve směru kratších časových úseků jsou:

-         Měsíční znamení  - základní charakteristika a určení člověka - hlavní karmické vlivy

-         Denní znamení - druhá nejzákladnější charakteristika člověka po měsíčním znamení, u některých může dokonce převládat – charakterizuje, jak je člověk schopen pracovat s karmickými danostmi   

-         Hodinové znamení – charakterizuje rozumové chování

-         Minutové znamení  - charakterizuje emotivní reakce

-         Vteřinové znamení - charakterizuje reflexivní jednání - okamžitá reakce - zejména tři základní druhy reakcí na situaci - udeř, uteč, usni (reakce mrtvý brouk)

Denní znamení může hrát významnou roli. Klasická ukázka je 2. března - měsíční znamení Ryby a hodinové znamení Lev - datum narození např. Gorbačova - vypadá to na první pohled, že takový člověk tím jak se projevuje, nemá s Rybami nic společného, a proto denní znamení u některých lidí mnohé vysvětluje

 

Tak, jak jsem přesvědčen o funkčnosti základního principu fraktálního horoskopu, tak zároveň upozorňuji, že význam jednotlivých druhů znamení (měsíční až vteřinový) je pouze moji pracovní teorií, bez jakéhokoliv ověřování (3 fraktální horoskopy nepovažuji za ověřování, i když v těchto 3 případech se teorie potvrzovala) a tím i nároků na její věrohodnost.  

 

Čím je horoskop na detailnější úrovni (jedná se o kratší časový úsek), tím jsme schopni duchovní prací eliminovat negativní vlastnosti charakteristické pro konkrétní znamení zvěrokruhu. Čím se jedná o vyšší úroveň, tím se jedná o práci delší a obtížnější. Roční a vyšší znamení jsou ovlivnitelné jen zcela mimořádně.

 

Charakteristiky jednotlivých znamení zvěrokruhu jsou velmi dobře známy a myslím, že není nutno se v tomto článku jim jakkoliv věnovat.

 

Pro snadnější pochopení uvádím příklad zpracování fraktálního horoskopu.

 

Fraktální horoskop XYZ - příklad - datum narození  - 30.3.1952 - 01 hod 00 min

 

Pl Měsíc

1/12 PM

1/144 PM

rok

měsíc

den

hodina

minuta

sekunda

2160 r.

180 r.

15 r.

1,25 r.

1 měsíc

2,6 dne

5,2 hodin

26 minut

130 sek.

Beran

Ryby

Štír

Vodnář

Beran

Rak

Panna

Střelec

Kozoroh

 

(výpočet znamení delších časových úseků vychází z předpokladu, že rok 2012 je tím významným datem, končícím mnohé cykly a nové začínající)  

 

Platónský měsíc Beran

1. měsíc platónského roku Beran

 

1/12 PM Ryby

Poslední 180letý cyklus v Platónském měsíci Berana Ryby

 

1/144 PM Štír

5. patnáctiletý cyklus od roku 2012

2012 - 1997 - Ryby

1997 - 1982 - Vodnář

1982 - 1967 - Kozoroh

1967 - 1952 - Střelec

1952 - 1937 - Štír

 

Rok Vodnář

20.3.2012 - konec roku Ryb - 60 (4 x 15)

20.3.1952 - konec roku Ryb - 2,5 (2 x 1,25) - (15 : 12 = 1,25)

20.3.1952 – začátek roku Vodnáře

21.6.1953 - konec roku Vodnáře

 

Měsíc Beran

21.3. - 20.4. - Beran

 

Den Rak

Beran = 31 dní : 12 = 2,6 dne

30.3. - 01 hod 00 min = 9 dní 1 hodina od začátku měsíce Berana

2,6 x 3 = 7,8 - Den Rak trvá od 7,8 dne do 10,4 dne

 

Hodina Panna

2,5 dne = 62,4 hodin : 12 = 5,2 hodin

30.3. - 01 hod = 29 hodin 48 min od začátku dne Raka

Hodina Panna začíná 27. hodinu a končí 32. hodinu a 12 minutu

 

Minuta Střelec

5,2 hodiny = 312 min : 12 = 26 min

30.3. - 01 hod = 3 hodin 48 min (228 min) od začátku hodiny Panna

Minuta Střelce začíná 209. minutu a končí 234. minutu

 

Sekunda Kozoroh

26 min = 1560 s : 12 = 130 s

30.3. - 01 hod = 1200 s od začátku minuty Střelce

Sekunda Kozoroha začíná 1170. sekundu a končí 1300. sekundu

 

Soubor pro výpočet fraktálního horoskopu je možno si stáhnout dle adresy uvedené v rubrice "Ke stažení".