Miroslav Zelenka

 

Elegantní Bůh

 

 

Alternativní model jsoucna