O sobě

 

 

Od dětství jsem se zajímal o vědu, techniku a sci-fi, v mládí přidal filosofii, psychologii a umění. Literatura, týkající se duchovních oblastí v té době byla pro mě zcela nedostupná a ani jsem o ní nevěděl.  Považoval jsem se tedy za ateistu. Přesto jsem však věřil v něco, co nás přesahuje. Neříkal jsem tomu bůh (s pojmem bůh jsem měl spojenou představu přísného a někdy krutě trestajícího starce kdesi na nebesích), ale kosmická inteligence, protože jsem nikdy nepochyboval o tom, že ve vesmíru jsou jiné hvězdné soustavy s planetami a jejich obyvateli a že vesmír je plný života.

 

Zásadní změna pro mne nastala po roce 1990, kdy k nám začaly pronikat informace zcela nového druhu. Jako mnohé mě oslovilo „Jitro kouzelníků“ francouzských spisovatelů Jacquese Bergiera a Louise Pauwelse a knihy Ericha Antona Paula von Dänikena. 

Prvním výrazným impulsem pro vlastní práci bylo absolvování semináře „Zlatá mysl“, kdy jsem poprvé objevil a vyzkoušel některé pro mne zcela nové principy a po té přečetl mnoho dalších knih Na můj další vývoj a vývoj mého paradigmatu měly asi největší vliv knihy Paula Bruntona a přednášky a semináře Petra Chobota.

 

Občas se mi stávalo, že na některé otázky jsem nenacházel odpovědi. Začal jsem si proto vytvářet názory a modely vlastními úvahami, logikou a intuicí. Na základě toho jsem v roce 2002, víceméně pro sebe, sepsal knížku „Elegantní Bůh“, ve které jsem se pokusil ve zkratce shrnout, jak alternativní (vůči stávajícímu oficiálně vědeckému) paradigma (model jsoucna) vidím já. V dubnu 2008 jsem poslal první článek na „Matrix-2001“. Od té doby tam poměrně pravidelně přispívám a několik mých článků se objevilo i na „Osudu“.

 

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu). Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky. 

 

Můj pracovní postup při tvorbě mých textů, ale často i konstrukce apod. je následující. Za základní považuji správně položenou otázku. Při meditaci ve stavu rozšířeného vědomí kladu otázky a odpovídám si na ně a buď si základní teze pamatuji, nebo si je nahrávám do diktafonu. Nahrané texty vložím do počítače a jednotlivé myšlenky dopracovávám. Když mám pocit, že všechny myšlenky k danému tématu jsou již zaznamenány, snažím se celému textu dát logickou strukturu a učinit ho srozumitelným. Když mám pocit, že je vše, jak má být předložím článek ke kontrole manželce. Pokud něčemu nerozumí, považuji to za svou chybu a text změním, tak aby byl srozumitelný. Výsledek pak je na posouzení čtenářů.