Příspěvky na vydání nové knihy Umění žít a milovat

Číslo účtu 512873083/0800, variabilní symbol 1317

IBAN            CZ59 0800 0000 0005 1287 3083

BIC (SWIFT) GIBACZPX

 

Do kolonky "Zpráva pro příjemce" uveďte prosím své jméno a příjmení