Příspěvky na vydání nové knihy Umění žít a milovat

Číslo účtu 3061334163/0800, variabilní symbol 1317

IBAN            CZ34 0800 0000 0030 6133 4163

BIC (SWIFT) GIBACZPX

 

Do kolonky "Zpráva pro příjemce" uveďte prosím své jméno a příjmení