Příspěvky na publikační činnost posílejte prosím na tyto účty:

v ČR číslo účtu: 3061334163/0800


pro zahraniční platby

IBAN:  CZ3408000000003061334163   BIC: GIBACZPX


ze SR proveďte jako SEPA platbu nebo Europlatbu

IBAN: CZ8261000000001029397608


Variabilní symbol 1317

Do kolonky "Zpráva pro příjemce" uveďte prosím své jméno a příjmení, respektive jméno a příjmení osoby, které jsem pomáhal