Knihu Elegantní Bůh lze objednat na emailové adrese info@miroslav-zelenka.cz. Cena za knihu je 100,- Kč + doprava. Celková cena bude dohodnuta emailem dle sjednaného způsobu předání nebo dopravy a formy zaplacení. Knihu je rovněž možno zakoupit při setkáních v Praze – viz rubrika Akce – přednášky. 

 

 Výzva pro otevřené vědce od otevřených vědců:

Hledáme otevřené vědce libovolného vědeckého zaměření – biology, fyziky, chemiky, lékaře, geology, historiky, archeology, psychology a další. Domníváme se, že mezi studenty i pracovníky, působícími na univerzitách, v ústavech Akademie věd a v dalších výzkumných institucích, jsou lidé, kteří pochopili – tak jako my – že současná západní věda založená na materialismu již dosáhla svých limitů a je třeba ji propojit s duchovním rozměrem. Těmto vědcům jsou blízké alternativní směry i holistický přístup: Např. připouštějí existenci jemnohmotných těl, čaker, aury, jsou přesvědčeni o existenci mimozemských civilizací nebo si uvědomují, že skutečná historie lidstva se v mnohém liší od oficiální historie. Nedaří se jim však najít podobně zaměřené kolegy anebo mají obavu své pocity, názory a zjištění veřejně prezentovat, protože by to mohlo ohrozit jejich možnost ve vědeckém výzkumu pokračovat a mohli by se stát terčem posměchu a nepochopení ze strany svých vědeckých kolegů. Právě tyto otevřené vědce chceme oslovit, abychom spojili síly při utváření a prosazování nového paradigmatu oficiální vědy. Je třeba propojit naše znalosti, intuici, zkušenosti a schopnosti. Nyní nastal ten pravý čas, kdy přerodem oficiální vědy můžeme přispět k transformaci celé lidské společnosti od materiálního přístupu k přístupu založenému na pochopení a přijetí spirituálních aspektů bytí s vědomím vzájemné propojenosti všeho.

 

Prosíme každého, koho tato výzva osloví, aby se nám ozval na E-mail otevrenivedci@seznam.cz . Budeme respektovat anonymitu každého, kdo si ji bude přát.