Děkuji za email, názory i otázky.

Téměř mám pocit, že v mém životě jsou nejdůležitější otázky, protože odpověď, která by zapadla do mé mozaiky poznání, se zatím našla vždy, i když někdy to trvalo trochu déle. Podstatné bylo položit si ty správné otázky. 

Necítím se být povolaný být schopen odpovědět na jakoukoliv otázku a ani si nedělám žádné nároky na 100% pravdivost mých odpovědí, ale na druhé straně ani se nebojím říct svůj názor. Své myšlenky či odpovědi včlením přímo do textu emailu.


Lidská populace na tomto světě není stejná, je různorodá z hlediska evoluce, vědomí, duchovna, atd.
Pokud bude hokejový trenér promlouvat k mužstvu profesionálních hokejistům
                            stejná slova použije     k amatérům
                                                                k žákům
                                                                k hokejistům v důchodu
                                                                k mužstvu složené s žáků, žen, důchodců
                                                                k mužstvu složené s neznalostí hry v hokej
                                                                k mužstvu složené z lidí, kteří nikdy  

                                                                neviděli hokej.
Pokud někdo napíše článek, ve kterém bude informovat lidi o věcech, se kterými se mimo „mužstva profesionálních hokejistů“ nikdo před tím neseznámil, jak dlouho bude lidem trvat, než pochopí pravidla hry. Bude čas?

Souhlasím, že situace nebude jednoduchá, ale to není ani nyní. Mnoho lidí, ne-li většina, je stejně i dnes schopna plně chápat tak maximálně polovinu z toho, co její předkládáno, pomineme-li TV zprávy (forma černé kroniky) a TV novely. Takže myslím, že v tom se tolik nezmění. Tak, jak dnes jsou lidem podávány desinformace, kterým prostě jen věří, protože jim nerozumí, tak budou dostávat pravdivé informace. Problém vidím spíše v tom, že se budou dostávat do situace, kdy budou mít tendenci již nevěřit ničemu, protože spousta informací se prostě obrátí o 180°. Pokud se však situace bude vyvíjet správným směrem, tak lidé budou moct získávat přesně takové informace, které budou odpovídat jejich úrovni. Dobrý trenér musí umět vysvětlit svoji teorii všem, přizpůsobit ji tomu, koho trénuje.  

 


My lidé nejsme na planetě Zemi doma (byli jsme zde „dosazeni“), tvrdí se že domov zde mají drakoniánci, nejstarší biologická bytost v této galaxii. Jaký jsme zde měli úkol?


Toto je otázka problematická a může se jednat o záměrnou desinformaci pro zdůvodnění pro znovu ovládnutí prostoru Země. Něco podobného, jako když Němci tvrdí, že Česká kotlina je původně germánská. Možná i podobnost se situací v Palestině je na místě. Zkusme se zeptat Američana neindiánského původu, zda si myslí, že je v Americe doma.

Kromě toho si myslím, že v rámci naší galaxie a Vesmíru (protože i vlivy sousední galaxie Androméda nejsou zanedbatelné) s přihlédnutím k tomu, kdo se vlastně inkarnuje, je nejednoznačné, kdo je původní čistokrevný pozemšťan. Myslím, že jsou zde entity, které mají velký zájem dostat nám do podvědomí, že my jsme tu jen hosty.     


V přírodě platí, že jsi-li vlastníkem duchovních vlastností, můžeš je sdílet-používat, které jsi načerpal z minulých životů. Pamatují si svůj vlastní vývoj. Co brání lidské bytosti, aby  mohla užívat svého vědomí a co oslabuje energeticky a duchovně bytost? Někde jsem četl, že inkarnace je věc zcela nepřirozená.

Můj názor je ten, že náš vývoj procházel od ducha k hmotě a opět se bude k duchu vracet obohacen o poznání. Je to vývojová spirála. To, co v zásadě brání lidské bytosti, aby mohla plně využívat svého vědomí a všech potencionálních schopností, je vlastní omezení, které si pro danou inkarnaci sama stanovila, což obdobně platí i lidstvo jako celek. Na tvrzení o nepřirozenosti inkarnace je nutné se opět podívat z více úhlů. Z prvé by bylo nutno si ujasnit, co je přirozené. Záleží na úhlu pohledu (je přirozené rození u savců nebo u ptáků a plazů?). Pokud bych se k myšlence inkarnací měl vyjádřit já, tak bych neprohlašoval, že je nepřirozená, ale že je v celém komplexu stvořeného světa, (jak rád používám v Teoversu) méně obvyklá, možná i výjimečná. Na druhé straně jsem rovněž slyšel či četl tvrzení, že bytosti prošlé inkarnací a to zejména na Zemi, jsou v Teoversu velmi ceněny.     

 


Nyní to nejdůležitější (pro mě). Podle výpočtů může planeta Země uspokojit energeticky 800 miliónů lidských duchů. Od začátku lidské populace do poloviny let 50. minulého století bylo na planetě Zemi 2 900 miliónů lidí. Pouze za 50 let se zvýšil počet lidí 1x, což je nepřirozená situace! Nastal hluboký úpadek lidské společnosti. Jak je to možné, když si planeta sama reguluje početní stav, aby vše bylo v rovnováze? (Přemnoží se myši - je více dravců, přemnoží se zajíci…atd.)

 

Myslím, že uvedená čísla jsou velmi problematická a asi pocházejí od příslušníků tzv. oficiální vědy a určitě neuvažují s Atlantidou a Lemurií. Četl jsem i podstatně jiná čísla. Předpokládám, že regulace počtu lidí nastane tak jak tak. Otázkou zůstává, zda půjde o drastickou či přirozenou redukci. Osobně jsem přesvědčen, že Země energeticky uspokojí i podstatně více lidí než 800 miliónů, ale jako optimální počet uvádějí některé zdroje 500 miliónů, k čemuž bych se pocitově přikláněl. Náš přístup k optimálnímu počtu je dost často také ovlivněn pocitem, co si myslíme o tom, zda se do tohoto počtu dostaneme i my. 


Inkarnáti jsou inspirováni energiemi mentálního druhu, které vedou (ty dva) ke spojení. Ale může to být zcela jinak! Když je utlumené spojení fyzické vědomí a duchovní vědomí, může do tohoto vstoupit třetí faktor (skrytá síla/inteligence), která má svoje vlastní zájmy. Nutí inkarnáty (ty dva) k spojení na fyzické úrovni a pokud dojde k početí, začne se vyvíjet nezávisle na duchovním vědomí, vědomí a vůli. Schránka musí být oživena – zde platí přírodní zákon. Tímto způsobem se vytvoří mnoho schránek, které musí být oživeny, tolik kolik je duchů na této planetě. Toto je uměle vyvoláváno cizím zájmem. Musí se to řešit a řeší to planeta!
Schránky jsou oživovány zvířecími duchy!!! Nelze to poznat, že je to zvířecí energie, když má lidské tělo. Čím více zvířecích duchů, tím více úpadku, oni žijí v chaosu (nešťastní), neumí žít v lidské společnosti, jsou destruktivní, emocionální povahy, jsou velice manipulovatelní – pro nabourávání lidské společnosti. Pokud je to pravda, tak na světě je 800 miliónů lidských duší, ostatní jsou „zvířátka“ v lidském těle. Jak by probíhala Transformace 2012? A jaký by byl dopad s tohoto pohledu při zveřejnění nových utajovaných informací?


Osobně si myslím, že toto není informace odpovídající skutečnosti. Může se jednat i o desinformaci, zdůvodňující drastičtější redukci obyvatel Země. Pravděpodobnější se mi zdá, že současná doba transformace přitáhla svoji mimořádností hodně duší, které jí chtěly zažít, a proto došlo k takovému nárůstu lidské populace. I když se nepochybně jedná o souhrn více skutečností, které takovouto situaci ovlivnily. Z toho důvodu se mi zdá bezpředmětné uvažovat o transformaci se zvířecími dušemi v lidských tělech.