Komentář na úvod

 

Vážení přátelé, děkuji za Váš zájem o mé stránky. Protože jsem už zaznamenal některé ohlasy a připomínky, využiji tohoto úvodního komentáře k reakci na ně.

Vzhledem k tomu, že se ke mně dostaly dva víceméně protichůdné názory na velikost písma (l. příliš velké jako pro školáčky, 2. příliš malé na hranici čitelnosti) a protože si uvědomuji, že ne každý ovládá na svém počítači všechny funkce (těm, kteří nepatří do této skupiny, se tímto omlouvám za „zbytečnou“ informaci), dovoluji si poskytnout několik rad. Je možné, že počítačoví odborníci mě ještě doplní a pak jejich poznatky rád uvedu. 

Velikost stránky a velikost písma je možno v zásadě snadno ovlivnit 2 základními způsoby.

1.      Na klávesnici stisknete tlačítko Ctrl a podržíte a přitom točíte kolečkem na myši. Buse se zvětšovat celé okno se stránkami a tím i text.

2.      Při otevřených stránkách si nahoře v menu kliknete na tlačítko „zobrazit“ a v rozvinuté roletě na tlačítko „velikost textu“ a dle vlastních potřeb nastavíte velikost textu. Projeví se na velikosti textu, ne již v menu.

Předpokládám, že ti, co toto neznali, tyto rady využijí i při práci s jinými stránkami. 

Pokud budete mít další připomínky, uvítám je a zpracuji do změn stránek či do dalšího komentáře.