Výroba orgoníků

 

Nabízím pro případné zájemce některé zkušenosti z výroby orgoníků, tak jak jsem je přejal a případně si doplnil o vlastní nápady a poznatky a výrobní postup do určité míry zoptimalizoval. Tím bych rád případným začátečníkům ušetřil práci a čas při použití metody „pokus – omyl“.

 

 

Z čeho se vyrábí:

 

1.      Jako základní materiál používám průhlednou pryskyřici CHS EPOXY 474, prodává se v 10 kilovém balení a stojí včetně druhé složky (Telalit 0492) 2.000,- Kč. V Praze firma Chemex – www.chemex.cz.

2.      Druhou základní hmotou jsou špony. Vhodné jsou měděné, hliníkové a také mosazné. Kromě vlastností vhodných pro funkci orgonitu jsou tyto materiály vhodné i z důvodů estetických. Shání se, kde se dá, nejlépe ve výrobních provozech s frézkami či soustruhy, kde pracují s těmito materiály. 

3.      Pro zabarvení základní hmoty používám speciální barvy na sklo Vitrail (nebo obdobné, ale pozor ne všechny barvy na sklo lze použít na barvení pryskyřice), které se dostanou v obchodech s výtvarnými potřebami, ale ne v každém. Výrobce barev firma Pebeo, prodejny na http://www.pebeo.cz/Pebeo/Shops/Shops.htm.

4.      Křišťálové hroty – lze objednat na www.minasgerais.cz  nebo na www.mineral-blaha.com, cena za 1 kg cca 6 – 800,- Kč.

 

Tvary:

    

Používají se tvary různé, ale mně se zdá nejvhodnější tvar pyramidy, který při dodržení klasického poměru výšky v ke straně základny s (s: v = 1,57) zesiluje účinek zejména při rozbíjení negativní energie a také hezky vypadá. Pro osobní (kapesní) orgoníky je vhodný tvar koule, který se vyrábí slepením dvou polokoulí.

 

Výrobní pomůcky

 

1.      Plastová folie A4 (při nákupu balíku 100 ks se dá pořídit do 2 Kč za ks), případně A3, která je již dražší.

2.      Separátor pro vystříkání plastové i dřevěné formy pyramidy Silkal 92 300 ml.

3.      Sololitová (není podmínkou, ale dobře se ze sololitu vyrábí) forma.

4.      Sklenice nebo plechovka pro uložení formy

5.      Plastový kbelík (prodávají se v nich saláty) na míchání pryskyřice

6.      Menší nádoby na míchání barevných odstínů (optimální kelímky od velkých jogurtů)

7.      Dřívka různých velikostí na míchání pryskyřice

8.      Kuchyňská váha na odvažování pryskyřice

9.      Ředidlo na mytí rukou či jiných předmětů od pryskyřice před jejím zaschnutím.

10.  Větší množství papírů, na kterých doporučuji výrobu provádět (alespoň na něco jsou vhodné prospekty, kterých máme plné kastlíky).

 

Výrobní postup pyramidálních orgoníků:   

 

A. Výroba sololitové formy pyramidy

Sololitové formy se používají stále a výroba je sice jednoduchá, ale trochu pracnější. Určitě je vhodné vyrobit si těchto forem více (3 – 4) vzhledem k tomu, že malé množství rozdělávané pryskyřice pouze pro jednu pyramidu není příliš praktické a také by se špatně odvažovalo.

 

a)      Nejlépe ze sololitu (není podmínkou, ale mělo by se jednat o relativně tenký materiál, vhodná by asi byla i překližka, ale sololit bude asi nejlacinější a nejdostupnější) se nařežou trojúhelníky potřebných rozměrů (viz dále) s tím, že vrcholy trojúhelník, který bude tvořit vrchol pyramidy, se asi 10 – 15 mm odříznou. Důvodem je to, aby vrchol formy pyramidy byl otevřený, protože se občas stává, že formou pyramidy z plastové folie proteče trochu pryskyřice a tím, že vrchol formy chybí, se zabrání přilepení orgoníku k formě ze sololitu.

b)      Běžnou kobercovkou se pak jednotlivé trojúhelníky slepí do tvaru pyramidy. Přestože slepení kobercovkou nezajišťuje tuhost formy (což dle zkušeností není žádnou překážkou), má toto spojení velkou výhodu při vyjímání orgoníka spolu z plastovou formou ze sololitové formy, protože se obtížně zabraňuje tomu, aby se občas orgoník k sololitové formě nepřilepil.

c)      Sololitová forma se umístí do plechovky či do sklenice.

 

 

 

 

B. Výroba formy z plastové folie

 

a)      Na běžném papíru A4 se narýsuje rozvinutý obrys pyramidy spolu s vyznačenými hranami – spojnicemi vrcholu pyramidy s rohy. Tento vzor zůstává pro všechny další výroby plastových forem.

b)      Na tento papír se přiloží plastová fólie a tenkou fixou (ideální fixa na popisování CD) se obkreslí.

c)      Obrys pyramidy se vystřihne.

d)     Boční vyznačené hrany pyramidy se ohnou dle čáry.

e)      Přeložením bočních hran se dostanou k sobě strany pyramidy a slepí se izolepou.

f)       Vrchol se přelepí ještě i z druhé strany, protože tudy nejčastěji protéká pryskyřice, což působí komplikace při uvolňování z forem.

g)      Při výrobě větší pyramidy se pracuje s plastovou folií A3, nebo se 2 A4, na které se obkreslí vždy ½ pyramidové formy, které se pak slepí dohromady

A4 - Rozměry pro maximální pyramidu z A4 jsou pro jednotlivé trojúhelníky stran pyramidy tyto:

 

 

 

 A3- Rozměry pro maximální pyramidu z A3 jsou pro jednotlivé trojúhelníky stran pyramidy tyto:

  

 

Upozornění -  výška trojúhelníka se nerovná výšce pyramidy.

 

 

 

 

  

C. Výroba pyramidy

 

1.      Sololitová forma usazená ve sklenici či plechovce se vystříká separátorem.

2.      Do sololitové formy se vloží plastová forma, která se rovněž vystříká separátorem.

3.      Do vrcholu plastové formy, která je špicí dolů, se vloží větší krystal špičkou do špice pyramidy a upevní se větší šponou, tak aby při nalévání pryskyřice nemohlo dojít k jeho vychýlení nebo sklouznutí.

4.      Rozmíchá se pryskyřice v poměru 100 váhových jednotek pryskyřice ku 23 váhovým jednotkám druhé složky. Míchá se cca 3 minuty.

5.      Doporučuji nechat špičku pyramidy bezbarvou či jen slabě zabarvenou, aby křišťál byl vidět, což vypadá lépe.

6.      Do formy se nalije pryskyřice cca do 1/3.

7.      Nechá se zcela zatvrdnout, nejlépe do druhého dne.

8.      Na zatvrdlou pryskyřici se nasype vrstva jemných špon

9.      Na vrstvu špon se položí 4 krystaly křišťálu tak, že hroty míří ven vždy proti straně pyramidy

10.  Nasype se další vrstva špon, tak aby byla přibližně 5 mm pod úrovní budoucího dna pyramidy

11.  Pryskyřice se rozmíchá s vybranou barvou a nalije do formy tak, aby všechny špony byly pod úrovní hladiny.

12.  Pokud některé špony přesahují hladinu, zamáčknou se dřívkem pod hladinu.

13.  Sololitová forma se v plechovce srovná tak, aby hladina pryskyřice byla vodorovná (rovnoběžná s okrajem plastové formy)

14.  Pryskyřice se nechá zatvrdnout.

15.  Plastová forma s pyramidou se vyndá ze sololitové formy.

16.  Pyramida se vyloupne z plastové formy.

17.  Pokud je to nutné zabrousí se dno pyramidy a ostré hrany.

 

Pokud má pro to někdo předpoklady, může orgoníka nabít vlastní energií, nejlépe láskou na srdeční čakře.           

 

 

 

 

 

 

 

Výrobní postup malých osobních orgoníků:

 

Výroba je podstatně jednodušší.

Jedinou výrobní pomůckou je plastová forma na výrobu ledu, která bývá jako příslušenství mrazniček a dá se koupit i samostatně.

 

1.      Na dno polokoulí plastové formy na výrobu ledu se položí menší kameny, které se vybírají dle osoby, pro kterou je určen (např. hematit, ametyst). 

2.      Do polokoulí se nasypou špony.

3.      Nalije se pryskyřice obarvená dle přání.

4.      Nechá se zatvrdnout.

5.      Polokoule orgonitu se vyloupnou z formy.

6.      Dno polokoulí se zabrousí do roviny.

7.      Dvě polokoule se k sobě slepí pryskyřicí a nechají se zaschnout.

Samozřejmě může být jako osobní orgoník i pouze polokoule.

 

Upozornění

K výrobě je nutno vždy přistupovat s dobrou náladou, čistou myslí a nejlépe s láskou, protože jinak hrozí nebezpečí vnesení vlastních negativních energií.