Dobrý den,

vážený pane Zelenko, rozhodl jsem se Vám napsat tento email jako reakci na
váš článek "Příprava na semifinále – koncentrace mysli, očista těla a
duše", který jsem si přečetl na vašich webových stránkách. Jsem v tomto
absolutní nováček, byl jsem "přitažen" k této problematice teprve nedávno
a sbírám informace. Ve výše zmíněném článku jste se zmínil: "Konkrétně u
vzpomínaného příkladu mé pocity po poslechu této „hudby“ při hluboké
meditaci byly poněkud rozporné. Při normálním stavu (beta rytmy) jsem to
tak nevnímal." Dovolil bych si vás požádat, jestli byste nebyl tak laskav,
ať už prostřednictvím odpovědi na můj email, nebo článku na vašich
stránkách, podat více informací o tomto. Zajímal by mě váš názor na
projekt WingMakers, potažmo na působení řádu Lyricus. Jak píšu výše, jsem
v tomto nováčkem a nemám schopnosti procítit tyto informace do hloubky.
Jinak bych Vám chtěl z celého srdce poděkovat za vše, co děláte a popřát
Vám mnoho sil a štěstí v dalším konání.


Vážený pane,
Děkuji Vám za Váš email i za ocenění mé práce. Je to pro mě povzbuzením do
té další.

Všichni jsme na cestě a překročíme občas nějakou hranici, za kterou si
připadáme jako nováčci. Je mnoho oblastí, kde si tak také připadám. Na druhé
straně si myslím, že určitá pokora je na místě a je lepší cítit se jako
nováček než přečíst jednu knihu a mít pocit, že je mi již vše jasné. Již
vícekrát jsem měl v životě pocit, že je mi již vše jasné (myslím v dané
oblasti) a pak jsem zjistil, že vše je jinak.

Co se týče Wing Makers je situaci trochu složitější a asi je vhodné se
vyjádřit i poněkud obecněji.

Skutečné poznání základních filozofických otázek, ale i otázek týkajících se
současné situace lidstva se pomalu ale jistě začíná dostávat k poměrně
širšímu okruhu lidí. Tato „pravda“ je samozřejmě trnem v oku těch, kteří
nemají zájem, aby se lidé probouzeli, protože pak již není možno s nimi tak
snadno manipulovat a ovládat je k prospěchu svému. Důrazným popíráním pravdy
se jako již mnohokráte v minulosti dá dosáhnout pravého opaku.

Proto v této naší době informační exploze sáhli ti, jejichž zájem není zcela
totožný se zájmem lidstva, k daleko účinnější a relativně snazší metodě.
Trochu mi tato metoda připomíná biblický mýtus o stavbě Babylonské věže.
„Bůh“ tehdy nechtěl, aby byla postavena věž až do nebe, ale místo toho, aby
zasáhl například svými blesky a hromy a stavbu rozbořil, pomátl stavitelům
jazyky, takže se nemohli mezi sebou domluvit a stavba tak byla skončena.

Zřejmě pro velkou úspěšnost je tato metoda použita i dnes. Takže byli najati
velice schopní tvůrci alternativních filozofií, náboženství a konspiračních
teorií a těmito teoriemi byl zaplaven svět, v současné době zejména
internet. I poměrně absurdně a nelogicky vypadající teorie a informace
pocházející často ze zdrojů označovaných jako channelingy si nacházejí své
příznivce. Jedná se o velmi širokou škálu teorií a informací od těch
nejabsurdnějších a nejméně logicky vypadající až po ty nejsofistikovanější.

Ty nejsofistikovanější se zejména ve svých základních filozofických
představách velmi blíží „pravdě“ a jsou psány velmi inteligentní formou a
vytváří dokonale ucelená učení. Je téměř nemožné pro běžného člověka odhalit
skryté manipulace, které obsahují. Zároveň však obsahují i popis současné
situace a pravděpodobný vývoj budoucnosti. A to je hlavní důvod jejich
účelu. Svést lidi k tomu, aby dobrovolně (případně s nadšením) akceptovali
jimi zamýšlené cíle.

Mým osobním pocitem je, že Wing Makers a vše kolem nich by mohli být jednou
z těchto mnoha teorií. Nečekejte ale ode mě kategorický soud.
Nestudoval jsem tento komplex materiálů tak důkladně, abych mohl vyjádřit
něco jiného než tento svůj pocit. Pokusím se jej alespoň částečně odůvodnit.

Celý text je psán velice inteligentním, ale poměrně komplikovaným jazykem a
není jednoduché všemu porozumět. To by mohlo být záměrem, protože lidé mají
tendenci považovat teorie vyjádřené složitě a nesrozumitelné za geniální a
mají tendenci jim věřit, aniž aby jim plně rozuměli. Kromě toho pokud lidé
něčemu plně nerozumí, obtížně zpozorují, že jsou manipulováni někam, kam
nechtějí.

Přestože se v textu mluví i o lásce, působí na mne studeným, umělým,
strojovým dojmem, což se však velmi obtížně přesněji formuluje a kromě toho

To může být způsobeno tím, že text byl tvořen ne-lidskou inteligencí.

Nabízená řešení pro budoucnost na mne opět působí určitým bezcitným dojmem.
Jakoby to autor s námi myslel dobře, ale to, že při případných změnách se
počet obyvatel Země sníží na třetinu, jde jaksi emočně mimo něj.

Při poslechu hudby v hlubokém meditačním stavu ,jsem měl občas pocit „jakoby
se mi někdo hrabal v mozku“ a prováděl v mém vědomí určité úpravy a tyto
úpravy se mi v tom okamžiku zdály, že nejsou v souladu s mými zájmy a
podvědomě jsem si proti tomuto působení vytvořil obranu.

Hodně štěstí
Miroslav Zelenka