Transformační proces na planetě Terra v přímém přenosu galaktické psychovize

 

   Pro vánoční a silvestrovské rozjímání již tradičně volím formu povídky, protože se mi zdá vhodnější než „hlubokomyslné esotericko-filosofické“ úvahy. Přes mé původně téměř již beznadějné prosby o inspiraci se múzy nakonec slitovaly a výsledek můžete nyní posoudit a doporučuji povídku chápat spíše jako rozjímání silvestrovské.     

 

 

Překlad doprovodného telepatického „textu“ k přímému přenosu galaktické psychovize

 

Poznámka překladatele

 

   Předkládáme přepis volného „překladu“ doprovodného telepatického „textu“ k přímému přenosu galaktické psychovize, který byl věnován transformačnímu procesu na planetě Terra (Země). Obrazový záznam není k dispozici, protože zatím neexistuje speciální zařízení, které by umožňovalo převod psychovizuálních informací na pro nás viditelný obraz.

 

   Přímý přenos doprovázely svým komentářem dvě bytosti, jejichž jména jsou pro nás obtížně přeložitelná, ale také pro tyto účely nepodstatná. Aby je bylo možné rozlišit, jsou označeny svou základní funkcí v přenosu. Při silně zjednodušujícím přenosu do lidštiny je jeden z nich profesionální komentátor a druhý expert na planetu Terra. Z toho důvodu budou nadále zkráceně označovány Komentátor a Expert.

   Překlad byl proveden se snahou o maximální srozumitelnost pro běžného člověka, a proto jsou v něm používány lidmi běžně používané pojmy, které nejsou přesným vyjádřením původního významu použitého v přenosu. Jako příklad uvádím, že nadále budeme v textu používat slovo kameraman místo psychovizor, i když slovo psychovizor (které také není přesným překladem) má z principu poměrně odlišný význam. I pro naši planetu budeme používat nám bližší názv „Země“ namísto názvu „Terra“. V některých případech se nám zdá, že původní význam se více odchyluje od významu slova, které jsme použili v překladu, protože se nám vhodnější slovo nepodařilo najít. Tyto případy budou v závorce označeny NP (nepřesný překlad). V některých případech jsme považovali za vhodné text doplnit poznámkou překladatele a v textu to bude označeno zkratkou (p.p.). 

 

Vlastní překlad

 

Komentátor: Vážení přátelé vítám vás u exkluzivního (NP) přímého přenosu galaktické psychovize (NP) z transformačního procesu planety Země, druhé planety Slunečního hvězdného systému (p.p. - v originále galaktický kód pro naše Slunce).

Expert: Promiňte, ale jedná se o třetí planetu od Slunce. První objekt u Slunce Merkur je pozemšťany označován jako planeta. Upozorňuji, že budeme používat názvy objektů ve sluneční soustavě a na Zemi tak, jak jsou tyto objekty běžně v řeči pozemšťanů označovány.

 

Komentátor: Začínáme celkovým pohledem z hlubin vesmíru na Sluneční soustavu. Krásný pohled na hvězdný systém plný planet a života. Ano přátelé, vidíme spolu paralelně dva obrazy. První zobrazuje jednotlivé objekty Sluneční soustavy ve viditelném spektru a druhý rozložení inteligentního života v této soustavě. Můžeme vidět poměrně rovnoměrné rozložení života v celé soustavě. Hm hm, to mě ale překvapuje. Dle dispozic máme dělat přenos z planety Země s tím, že jinde v podstatě není život.  

Expert: Podle úrovně zobrazení (NP) soudím, že se pravděpodobně momentálně jedná o přenos v 5D (NP) a proto by bylo dobré požádat kameramana, aby si přehodil filtr na nižší vibrační pásmo 3D. 

Komentátor: Aha. Režie (NP) přenosu bleskově zapracovala a už máme před sebou obraz ve 3D. Děkuji také svému kolegovi za hlubokou znalost problematiky.

Expert: Vždyť jsem na té Zemi něco roků/životů strávil. (p.p. – nám dostupný překlad připouští oba dva významy a výklad bude zřejmě ovlivněn tím, zda vykladač je či není příznivcem reinkarnační teorie).  

Komentátor: To jsem o vás ani nevěděl. To jste tedy skutečně odborník na svém místě. A jak jste se odtamtud dostal?

Expert: Normálně, protože jsem tam byl dobrovolně. Pojďme se ale vrátit zpět k přenášenému obrazu, aby diváci nepřišli o komentář někdy nutný pro pochopení děje. 

 

Komentátor: Ano. Takže nyní vidíme v obraze ve 3D a skutečně život se objevuje jen na Zemi a malé ostrůvky života na čtvrté planetě Marsu a měsíci Země. Jen bych ještě upozornil, že z obrazu jsou speciálním programem odfiltrovány projevy života nepozemšťanů. Takže dlouhým nájezdem (NP) se přibližujeme k Zemi a můžeme již vidět i jednotlivé kontinenty a rozsáhlé vodní plochy. Při pohledu na paralelní obrazovku výskytu života je vidět, že planeta je bytostmi všeho druhu skutečně přímo zamořena.

Expert: Ten výraz zamořena by asi bylo vhodnější použít pouze pro humanoidní bytosti. Dovolil bych si ale upozornit diváky na velmi rozšířený život i v mořích a ostatních vodních plochách. Poprosil bych nyní kameramana, aby přepnul filtr na výskyt inteligentních bytostí. Děkuji. Dle výskytu inteligentních tvorů v moři se dá usuzovat, že na Zemi se nevyskytují pouze humanoidní formy inteligence. Dokonce podle barevné intenzity by se dalo usuzovat, že v mořích se vyskytují vyšší formy inteligence než na souších.   

 

Komentátor: Velmi zajímavé, opravdu velmi zajímavé. Dle dostupných informací, ale rozhodující vliv na planetu mají humanoidní bytosti – lidé.

Expert: Bohužel, bohužel, alespoň dle mých zkušeností.

Komentátor: Ale abychom při pohledu na tuto bezesporu krásnou a zajímavou planetu nezapomněli na hlavní důvod našeho přenosu, kterým je transformační proces na planetě, tak požádáme naše kameramany, aby nám ukázali Zemi ve speciálním módu. V tomto módu, který byl přímo pro účely tohoto přenosu vytvořen, bychom měli vidět rozložení světlých a temných energií (NP) na Zemi.  

Expert: Na odladění tohoto módu pro Zemi jsem také pracoval a tak jsem na jeho kvalitu sám zvědav.

Komentátor: A už tu máme vyžádaný obraz. To je opravdu skvělé. Ty ohromné zářící plochy pokrývající velkou část Země svědčí o velmi pokročilém stádiu transformace.

Expert: No, nezbývá mi než zchladit váš předčasný optimismus, kterým jste možná už stačil nakazit diváky. Ty ohromné zářící plochy jsou oblasti, kde téměř nežijí lidé. Stačí porovnat s obrazem Země zobrazujícím výskyt inteligentních bytostí. Podle mých vlastních zkušeností bych i ten pojem inteligentních bytostí v případě lidí používal velmi opatrně.   

Komentátor: Jak to myslíte?

Expert: Nazývat bytosti, které se vzájemně zabíjejí kvůli papírkům, kterým říkají peníze, inteligentními, mně přijde jako silný eufemismus (NP) (p.p. – už samotný překlad tohoto pojmu jako eufemismus je vlastně eufemismem). 

Komentátor: Nepatříte zřejmě k obdivovatelům lidí na Zemi.

Expert: Jak jsem již uvedl, delší dobu jsem s nimi žil.

 

Komentátor: Dobře. Prohlédněme si nyní podrobněji mapu energií. Děkuji za předchozí upozornění. Ano nyní je skutečně možné rozeznat v zalidněných oblastech chuchvalce temné energie, jak se proplétají s místy šedivými, ale i jasné zářivé oblasti nejsou výjimkou. Tamhle, vidíte to místo, se výjimečně kontrastně prolínají temná čerň a jasná záře. Má to nějaký význam, že je to zrovna v centru jednoho z kontinentů?   

Expert: Tam to znám. To je srdce kontinentu Evropa a jedná se o město, které se jmenuje Praha. Tento název znamená něco jako práh, brána. Dešifrovali jsme to jako bránu k … (p.p. – význam tohoto slova se nám přes sebevětší úsilí nepodařilo přeložit a cokoliv bychom použili, by bylo pouhou spekulací)   

Komentátor: To je velmi zajímavé. Takže tam je nyní centrum dění, centrum střetu sil světla a tmy (NP)?

Expert: Spíše předpokládáme, že se jím stane. V současné době je trochu na periférii dění. Ale jsem příjemně překvapen tím množstvím zářivých energií. Když jsem tam pobýval, tak jsem to tak necítil. Ten obraz mně udělal skutečně radost. To víte, přece jen mám k tomu místu citově emoční vztah.  

 

Komentátor: Pochopitelně. Diváci si již zajisté všimli i dalších míst a sami si tak mohou učinit úsudek o postupu transformace na Zemi. Ty kontrasty jsou někdy až fascinující a množství černých chuchvalců v některých místech působí až děsivě. Detailní záběry na místa shluků temné energie záměrně neuvádíme. Dva kameramani tento pokyn neuposlechli a po šoku, který utrpěli, jsou v psychiatrické léčebně (NP).  

Expert: Abychom zbytečně neděsili diváky více než je nutné, poprosíme opět kameramana o širší záběr Země včetně filtru, který umožňuje vidět kosmické lodě (NP) (p.p. – jak jsme z kontextu pochopili, nejedná se pouze o 3D hmotné objekty, ale i jakési formy inteligentní energie). Obraz nám naskočil a můžeme vidět skutečně masivní obsazení vzdušného prostoru kolem Země loděmi Galaktické rady a spřátelených civilizací. Nutno ovšem upozornit, že mnohé jsou zde pouze v roli pozorovatelů a nijak do děje nezasahují.    

Komentátor: Tím chcete říct, že lodě galaktické rady zasahují? To by přece bylo proti chartě (NP) Galaktické federace.

Expert: Samozřejmě, že se neděje nic, co by bylo v rozporu s chartou. Lodě slouží k ochraně Země a jejích obyvatel před neoprávněným zásahem jiných civilizací, což už se před tím mnohokráte stalo, aby se lidstvo mohlo konečně samo svobodně rozhodovat. Je tu jediná výjimka, a to je oprávnění zabránit jaderné válce či podobným katastrofickým scénářům, které by mohli chtít někteří šílenci (promiňte, ale nemohu je jinak nazvat) realizovat.      

Komentátor: To jsem netušil, že by to mohlo být až tak kritické. 

Expert: No, naštěstí pro lidstvo bylo už rozhodnuto i na úrovni … (p.p. – opět nepřeložitelný pojem), že lidstvo už neprojde žádným kataklyzmatem a bude mu umožněn vývoj dle vlastního svobodného rozhodnutí.

Komentátor: Myslím, že toto je vhodný okamžik pro krátkou vsuvku, protože máme předem připravený krátký rozhovor s velitelem bezpečnostních sil admirálem … (NP) (p.p. – jméno je opět nepřeložitelné a tak ho budeme nazývat Admirál).  

 

Komentátor: Vítám vás ve studiu (NP) admirále. Máme po vás připraveno několik otázek, které by mohly zajímat naše diváky.

Velitel: Zdravím diváky psychovize. (p.p. – jak jsme pochopili, pozdrav „Dobrý den“ není v kosmickém prostoru příliš často používaný)

Komentátor: Myslím, že by naše diváky zajímalo, jak je zajištěn prostor kolem Země, aby skutečně nemohlo dojít k žádnému průniku sil či energií, které by mohly negativně ovlivňovat nebo dokonce zastavit transformaci na Zemi.

Velitel: Tak určitě. Ve všech uzlových bodech časoprostoru kolem Země jsou umístěny naše silové objekty (NP), které zabraňují jakémukoliv průchodu inteligentních bytostí či energií bez našeho vědomí a souhlasu.

Komentátor: Zaznamenali jste už nějaké pokusy o proražení této blokády?

Velitel: Tak určitě. Dá se říct, že zejména z počátku jich nebylo málo, i když blokáda byla ohlášena standardním způsobem v celé galaxii.

Komentátor: To se vyrojilo tolik nepřátel transformace na Zemi?

Velitel: Tak určitě. Bylo jich více, než jsme očekávali, přestože bylo předtím dosaženo mnoha velmi rozumných dohod na všech úrovních, ale na druhou stranu se objevilo také mnoho subjektů, které se pokoušely proniknout z čisté zvědavosti. Některé se o to pokoušely dokonce jen z touhy přelstít (NP) naše ochranná opatření.

Komentátor: Podařilo se někomu proniknout?

Velitel: Nepodařilo, alespoň dle nám dostupných informací. Jen podotýkám, že komplexnost našich informací o dění na Zemi je na mimořádně vysoké úrovni.

Expert: Připojuji se ke sdělení admirála. Ani mně se nepodařilo se dostat na Zemi, když jsem chtěl dokončit jeden rozdělaný projekt. Admirále, měl bych na vás jeden dotaz. Za mého pobytu na Zemi v poslední době, tedy v době, kdy jak jsem vyrozuměl, byla již blokáda zavedena, se na Zemi vyskytovalo velmi mnoho informací o výskytu UFO, jak tomu říkají na Zemi. Jak je to možné?

Velitel: Tak určitě. Je to způsobeno několika faktory. Za prvé se jedná často o plavidla pozemšťanů, která i když nejsou na úrovni našich strojů, jsou oproti běžně známým pozemským letadlům či raketám na daleko vyšší úrovni. Za druhé jsou to naše kontrolní lodě, které právě zajišťují, aby nedošlo k některému z předvídaných negativních vývojů, a za třetí se jednalo o lodě mimozemských civilizací, které dle dohody byly nuceny pozemský prostor opustit.

Komentátor: Je ochrana Země zajištěna i proti neřízeným kosmickým objektům jako jsou například komety?

Velitel: Tak určitě. To vše je součástí opatření k zabránění katastrofického vývoje na Zemi. Dokonce jsme již jeden případ měli. Jeden úlomek komety Elenin měl kolizní trajektorii se Zemí a nejsme si jisti, zda to bylo pouze vlivem slapových sil Slunce, či zda na něj nepůsobily ještě jiné umělé vlivy snažící se o katastrofu na Zemi, i když by nebyla vzhledem k velikosti objektu celoplanetárního charakteru.

Komentátor: Ze současného stavu vyplývá, že jste situaci zdárně vyřešili. 

Velitel: Tak určitě. Jednalo se o poměrně malý objekt, takže bylo použito řešení, které nevyvolalo na Zemi žádnou pozornost. Naši specialisté i s pomocí několika bytostí ze Země vyslali ze svého nitra (NP) (p.p. – významově by to odpovídalo srdeční čakře) energii s vysokou frekvencí vibrací v okamžiku přiblížení objektu k Zemi. Tím došlo na krátkou dobu průletu ke zvýšení frekvence vibrací objektu, takže přestože trajektorie objektu kolidovala se Zemí, nic se nestalo. Objekt prošel Zemí jako jemnohmotný bez jakýchkoliv následků, jako například procházejí hmotou neutrina, i když to je zcela jiný fenomén.    

Komentátor: Admirále, děkuji vám za velmi zajímavý výklad, zejména o pro mě dosud neznámé metodě předcházení kolizí a loučím se s vámi i za naše diváky.   

Velitel: Hezký výlet. (p.p. – pro pochopení tohoto pozdravu na rozloučenu je potřeba si uvědomit, že psychovize není pouze přenosem omezeným pouze na jeden smysl – zrak, slovo výlet či ještě spíše v anglické podobě trip má také širší význam)  

 

(p.p.  začátek téměř každé odpovědi v rozhovoru „Tak určitě“ je ovlivněn tím, že naše překládací roboty monitorují, pokud to lze, všechny toky informací a po té vyhodnocují některé fráze jako nejčastěji používané v reakci na nějaký podnět. Z čistě pocitového hlediska bych se přikláněl k tomu, že významově se jedná spíše o frázi ve smyslu “děkuji za otázku“)

 

Komentátor: Aby si naši diváci mohli zasadit sledované události do galaktického kontextu, požádáme opět jednoho z kameramanů o záběr Sluneční soustavy z většího odstupu, takže v daném rozlišení budeme moci vidět pouze vlastní hvězdu a zároveň zařazení filtru, který bude zvýrazňovat proudící energie. Tak děkuji a můžeme se věnovat novému obrazu. Můžete nám podat odborný výklad k tomuto zajímavému obrazu?

Expert: Myslím, že na tomto obraze je názorně vidět energie proudící z centra galaxie mířící do Sluneční soustavy a zároveň je vidět fotonový pás (NP), do něhož Sluneční soustava již vstoupila. Oba tyto faktory mají významný pozitivní vliv na transformaci Země, protože se jedná o vysokofrekvenční energie.      

Komentátor: Fantastický obraz.

Expert: Bohužel jsou tu snahy tyto energie blokovat ze strany nevolených vládců Země. Pomocí letadel se snaží vytvořit nad hustě obydlenými místy clonu, která by působení těchto energií alespoň zmírnila. Daří se jim to jen částečně, ale zhoršují tím již tak špatnou ekologickou situaci na Zemi.

Komentátor: Už by to chtělo podstatnou změnu. V této souvislosti myslím, že nyní je čas vhodný na puštění záznamu (NP) z jednoho významného okamžiku v nedávné minulosti. 

Expert: Ještě jsem jej neviděl a sám jsem zvědav.

Komentátor: Poprosíme režii o jeho zařazení.

 

Komentátor: Takže záznam již běží a poprosím nyní našeho experta o kvalifikovaný komentář, protože se obávám, že moje interpretace by mohla být nepřesná.   

Expert: Jistotu přesné interpretace nemám ani já, a tak prosím o shovívavost, pokud by se časem ukázalo, že vše je jinak. Ale pojďme se věnovat záznamu. V místnosti, o které soudím, že je hlouběji v podzemí, vidíme dvě skupiny lidí, které spolu poměrně vzrušeně diskutují. Z rozhovoru a dle mých zkušeností z pobytu na Zemi usuzuji, že všichni tito lidé patří do poměrně malé skupiny lidí, kteří jsou nazývání různě, například Globální elity, ale v podstatě se jedná o tajnou vládu Země, která víceméně ovládá veškeré podstatné dění na Zemi.      

Komentátor: Jaký vztah k této vládě mají obyčejní lidé?

Expert: Obyčejní lidé buď vůbec netuší, nebo nevěří, že existuje a přesto je moc této vlády skutečně obrovská. Rozhodující moc mají v rámci této vládnoucí elity lidé, kteří jsou označováni jako majitelé a ti i v našem záznamu hrají hlavní roli. Druhou skupinou jsou ti, kteří jsou označováni jako architekti, což jsou v podstatě hlavní tvůrci systému a taktického a strategické plánování. Rozhodující pravomoci (NP) však mají majitelé. Z probíhajícího vyhraněného rozhovoru lze zachytit, že architekti upozorňují majitele na skutečnost, že podle provedených analýz veškerého dění nejen na planetě, se pravděpodobnost úspěšné realizace varianty globálního ovládnutí planety blíží nule. Z toho důvodu navrhují přechod na zcela nový plán, kterým by byly vyloučeny všechny dříve plánované drastické prostředky k dosažení původního cíle. Současně by tento nový plán měl zajistit přežití příslušníků globálních elit a jejich rodinných příslušníků.

Komentátor: Je vidět, že části majitelů se to hrubě nelíbí a dokonce snad požadují likvidaci části těchto revoltujících architektů. 

Expert: Vypadá to tak, že i skupina majitelů není homogenní a část z nich se dokonce přiklání k názoru architektů. Situace se zdá velmi nepřehledná a dramatická. V tomto okamžiku se na scéně objevují ještě další tři bytosti, které však zjevně nepatří ani k jedné ze skupin. Pokud mě zrak (NP) neklame, jedná se dokonce o bytosti mimozemské. Jak se tam však mohly dostat přes všechna bezpečnostní opatření?

Komentátor: K této otázce jsem si vyžádal stanovisko velitele bezpečnostních sil, který mně sdělil, že se jedná o zástupce jedné civilizace (NP), kteří byli vpuštěni na Zemi se souhlasem Galaktické rady. 

Expert: Aha, tak to jsem netušil. Jejich příchod však znamená zásadní obrat v dosavadním vývoji. Bytosti se představili jako Androméďané. No tedy …

Komentátor: Prosím bez komentáře!

Expert: Cože? (p.p. delší odmlka). Takže Androméďané přednášejí svůj návrh, který by mohl pomoct řešit patovou situaci. Navrhují pro Globální elity a skupinu jejich rodinných příslušníků, případně dalších lidí v možném ohrožení, azyl na planetě pro ně vhodné k životu.  

Komentátor: Zdá se, že návrh u většiny majitelů zabírá. Dá se pochopit, že vzhledem k dosavadní činnosti Globálních elit na Zemi, by jejich osud byl i v případě relativně pokojného průběhu změn velmi problematický, zejména když součástí transformačních změn bude uvolnění informací a technologií utajovaných a potlačovaných jen pro udržení moci.

Expert: To určitě a ani bych se lidem nedivil.

Komentátor: Střihem (NP) jsme se dostali do okamžiku, kdy jednají už jen majitelé a je zřejmé, že nabídka azylu měla významný vliv. 

Expert: Určitě. Nelze ani podceňovat vysokofrekvenční energie, které na místo jednání vysílali někteří lidé koordinovaní … (p.p. – nepřeložitelný výraz). Tato část byla ze záznamu vystřihnuta, aby nedošlo k ohrožení těchto pozemských spolupracovníků.

Komentátor: V každém případě se jeví, že by to mohl být významný okamžik v této pro Zemi tak historicky významné době.

Expert: To zcela nepochybně. Uvidíme. Předpokládám, že se nejedná o poslední přenos a za nějaký čas budeme moci informovat naše diváky o dalším optimistickém (NP) vývoji.

 

Komentátor: Ještě by diváky možná zajímal váš názor na to, zda jste se během pobytu na Zemi měl možnost setkat i s lidmi, kteří byli schopni vnímat situaci reálně a komplexně s odstíněním manipulujícího desinformačního balastu tvořeného pod taktovkou globálních elit.    

Expert: Více lidí už je dnes schopno prohlédnout matrix té základní úrovně. Principy matrixu vyšších úrovní jsou schopni zahlédnout už spíše jen jednotlivci.    

Komentátor: Mám tady poznamenáno jméno někoho takového. Zní to nějak jako mirself a naše překladatelské oddělení to překládá jako mír sobě nebo svět sobě.  

Expert: To bude pravděpodobně nepochopení nějaké přezdívky, a pokud se jedná o stejného člověka, kterého mám na mysli, a zdá se mi to pravděpodobné, tak jeho jméno je Oslavovatel zeleného míru (p.p. – takto to vypadá jako jméno nějakého příslušníka nativního národa, ale je známo, že ze zpětných překladů vycházejí občas nesmysly). 

Komentátor: To zní docela symbolicky. Čemu se usmíváte?

Expert: Tak jsem si vzpomněl, jak autoři fantastických příběhů, zejména filmových, předpokládají, že mimozemšťané ve vesmíru mluví anglicky (p.p. - v originále není výslovně uvedena angličtina, ale z popisu jsme usoudili, že se o angličtinu jedná) a přitom mnoho galaktických národů (NP) má řeč, která má základ shodný se staroslověnštinou (p.p. – platí rovněž předchozí poznámka překladatele). Nejen obraz historie, ale i obraz současnosti na Zemi tvoří vítězové.

Komentátor: Zatím.

Expert: Proč zatím? Vidíte snad i mimo Zemi někde něco jiného? Samozřejmě by k této otázce bylo dobré věnovat se definici vítěze.

Komentátor: Myslím, že už zacházíme příliš daleko od tématu našeho přenosu.

Expert: Nemyslím.

 

Komentátor: Vážení přátelé náš přenos se chýlí ke konci i z časových důvodů, protože za malou chvíli začne přímý přenos finálového utkání mistrovství Galaxie v parasenzobale (p.p. nejedná se o překlad, ale o pokus o zápis fonetického znění; o jaký by se mohlo jednat sport či něco jiného nemáme tušení). Takže se s vámi pro dnešek loučíme a při podobné příležitosti zase... 

Expert: Já bych přece jen ještě…

Komentátor: Nashledanou.

 

Konec

   Tato povídka byla rovněž zaslána do soutěže o nejlepší sci-fi povídku roku. Soutěžní porotou však byla povídka odmítnuta se zdůvodněním, že nesplňuje základní podmínky soutěže. Podle těchto podmínek musí prý povídka obsahovat alespoň částečně některé prvky sci-fi.

   Netušil jsem, že v české porotě sedí i mimozemšťané či dokonce některý z členů Galaktické rady. Na druhé straně mě to naplňuje optimismem, že by přece jen česká kotlina mohla hrát významnou roli v nastávající transformaci Země  J.

 

   Pro tento rok se s vámi loučím a přeju nám všem úspěšné zvládnutí roku 2012, transformace a v souladu se svobodnou vůlí každé bytosti i přechod na vyšší úroveň frekvence vibrací J.