Umění žít a milovat

 

Obsah

Předmluva      3

Úvod   4

O s v í c e n í  5

 

Část I - Základní principy    7

Základní principy Teoversa  7

Základní principy poznání    10

Vibrace vědomí a její vliv na vnímání reality         13

Harmonie zdánlivě rozporných protikladů   15

Nekonečné vědomí a vědomí nekonečna     18

Některá aspekty inkarnací a kosmické hry   21

Fraktální struktura Teoversa vícedimenzionálních bytostí a antropomorfní struktura Teoversa stvořitelů, archandělů a podobných bytostí         23

Světlo a tma, transformace a naše aktivity  27

Vše je výsledkem tvůrčí energie Teoversa   30

Co je to člověk           32

Osud a svobodná vůle lidské bytosti 34

Dobro a zlo – absolutní a relativní a zlo pro lidstvo v dnešní době            37

Vliv genetické výbavy, prostředí a duše – naše nové role   39

Disharmonie duše a ega        43

Interview s vlastní duší         46

 

Část 2 - Umění žít     50

Umění žít       50

Energeticko-informační stránka stravy        51

Vhodnost konkrétní stravy pro konkrétního člověka v určitém časovém období  56

Voda – zázračná tekutina      58

Vegetariánství – ano, ne, jak a proč  60

Pránariánství (bretariánství) z různých úhlů pohledu         63

Spánek a snění           65

Relaxace, meditace, kontemplace, vědomý příjem energie            69

Vícedimenzionální bytost a overego a náš vztah s nimi     74

Rady pro všední den  77

Stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení  81

Výchova a vzdělávání zcela jinak     85

Léčení těla i mysli zcela jinak          89

Kosmická hra o Energii         93

Energetická podstata závislostí, jejich příčiny, průběh a možnosti léčení 96

Základní reakce na stres        100

Příčinou negativních emocí je stav mysli a ne vnější podmínky    102

Strach a zejména strach ze smrti jako cílená manipulační informace        105

Nocebo efekt a negativní programování      110

Ego, egoismus a zbavení se závislosti na egu          111

Hranice ega    115

Jak překonat stagnaci ve vývoji        117

Matrix – jeho typy a úrovně  121

Cesty ke snižování závislosti na matrixu     124

Podstata lidské bytosti a tvůrčí princip        127

 

Část III - Umění milovat      131

Milujte, láska nemá nepřátel 131

Umění milovat           132

Zablokování srdeční čakry a láska jako stav duše   133

Sebevědomí a pokora 134

Atlantida a harmonie energií jang a jin        136

Principy tolerance      140

Klikaté cesty duchovního rozvoje    143

Tři základní druhy cest duchovního rozvoje            147

Duchovní rozvoj a naši blízcí           151

Bytost mezi bytostmi a škola života hrou    153

Objevování skrytých schopností v nás s nadějí, láskou a vírou      156

Zdánlivý rozpor mezi snahou ega o vývoj a požadavky duše na prožití zkušeností          159

Karma jako součást kosmické hry na reinkarnace   161

 

 

Doslov 165